به اطلاع  میرساند با توجه به تعیین و تکلیف اسناد مالی، کلیه پژوهشگران فقط تا تاریخ 20/12/1395 فرصت دارند که جهت ثبت و دریافت حق تشویقی مقالات اقدام نمایند. بدیهی است مقالاتی که بعد از تاریخ مذکور در سامانه تشویقی مقالات ثبت گردند، تنظیم سند مالی آنها به سال 1396 موکول خواهد شد.

به اطلاع می رساند با توجه به اقدام اداره مالیات جهت کسر 10 و 20 درصد مالیات با توجه به حکم کارگزینی افراد، کلیه افراد شاغل که دارای حکم کارگزینی می باشند بایستی علاوه بر درج اطلاعات کامل خود در سامانه تشویقی مقالات، اسکن آخرین حکم کارگزینی خود را نیز در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر اینصورت حق تشویقی مقالات به آنها تعلق نمی گیرد.
ضمناً با توجه به تغییراتی که در سامانه تشویقی مقالات صورت گرفته است، تمام کسانی که از تاریخ 01/04/1395 لغایت 31/06/95 اقدام به ثبت مقاله در سامانه تشویقی مقالات نموده اند باید دوباره مقالات خود را در سامانه تشویقی ثبت نمایند.

" به اطلاع می رساند با توجه به تغییراتی که در شورای پژوهشی دانشگاه در مورد پرداخت حق تشویقی مقالات و کنگره ها صورت گرفته است، از تاریخ 01/01/1395 فقط به مقالات ISI ، PubMed  و Scopus تشویقی تعلق می گیرد و در مورد مقالات علمی پژوهشی نیز ، فقط به مقالاتی که در Scopus نمایه شده باشند تشویقی تعلق می گیرد. به کنگره های داخلی و خارجی تشویقی تعلق نمی گیرد مگر مقالاتی که بشکل proceeding  یا meeting abstract در مجلات ISI باشند."

 

جستجو
دات نت نیوک فارسی